Buurtfeest! 31 augustus 2024
Het altijd gezellige en succesvolle Oranjebuurt-buurtfeest staat dit jaar weer op het programma! De feestcommissie is al volop bezig met leuke plannetjes om er weer een mooi feest van te maken. En op 31 augustus vanaf 14u (tot ongeveer 22u) gaat het dus gebeuren; een feest voor jong en oud met  sport- en spelactiviteiten, muziek en natuurlijk samen gezellig en lekker eten. Hou voor verdere informatie de berichtgeving in de gaten (via de buurtapp, de website etc.) want er worden natuurlijk ook weer veel vrijwilligers gezocht.

 

Algemene Ledenvergadering: een kort verslag

Bij de Algemene Ledenvergadering zijn 2 beslissingen genomen: de contributie wordt verhoogd naar 12,50 euro per jaar, en er vond een bestuurswissel plaats. Ciska Pittie, Mart Zijlstra en Wilma Troost zijn na jaren van actieve dienst afgetreden. 
Merijn, Marije, Bastiaan en Joukje hebben het stokje overgenomen. Zij zullen zich binnenkort hier voorstellen.

Het gehele verslag van de ALV is hier te vinden.

 

 

Voortgang Herinrichting Oranjebuurt 

Het is nog steeds stil rondom het project herinrichting Oranjebuurt. Zo stil dat het bestuur in november  2023 een brief heeft geschreven naar het College van B&W om te informeren hoe de stand van zaken  is. Op vrijdag 16 februari hebben we een gesprek gehad met wethouder Hilde de Groot en de nieuwe verantwoordelijke ambtenaar Peter Ganzevles. Zij gaven aan dat er voor de zomer een nieuw  raadsvoorstel gaat komen waarin aangepaste plannen aan de Raad zullen worden voorgelegd. De  wijzigingen in de plannen hebben te maken met bevindingen uit het bodemonderzoek, met de  energietransitie en met nieuwe inzichten rondom riool-en waterbeheer. We verwachten dat er zeker  niet voor eind 2025 aan de uitvoering begonnen wordt. Informatie over de voortgang kun je vinden op de Bouwapp. Ons is beloofd dat de werkgroep herinrichting geïnformeerd wordt over de voortgang. 

 

Volgende groenklusmiddag: zaterdag 15 juni