De buurtvereniging is in het gelukkige bezit van twee AED's. Ook organiseert zij reanimatiecursussen
waarin men leert hulp te bieden aan mensen die onwel worden. Dat kan in de eigen persoonlijke
omgeving van direct belang zijn maar kan ook levens in onze buurt redden. De AED’s in de
Oranjebuurt bevinden zich op de volgende plaatsen:

o Hoek Burgemeester van de Weijerstraat - Koningin Julianalaan, zonder code
beschikbaar, kastdeksel draaien.
o Irenezaal, code: 3981 afsluiten met 'v'. (nb: postcode)

Deze AED's kunnen ook door niet getrainde burgers worden gebruikt. Motto: alles is beter dan niets
doen. De AED geeft na openen een gesproken instructie en is volautomatisch. De AED geeft alleen
een 'schok' af als dat echt nodig blijkt.
Enkele tientallen buurtgenoten is in het bezit van een reanimatiecertificaat, via de buurtvereniging of
anderszins. Zij hebben zich aangemeld bij Hartslagnu.nl, het landelijk alarmeringssysteem voor lokale
burgerhulpverleners. Zij worden via de telefoon gealarmeerd als hulp nodig is. Zie ook hartslagnu.nl en
hartstichting.nl/reanimatie.
Jaarlijks wordt in Bunnik een enkele maal per jaar een Hartslagnu alarmering gegeven. Ten gevolge
van de corona pandemie zijn echter veel reanimatiecertificaten verlopen. Ook zijn oudere buurtgenoten
(begrijpelijk) terughoudend geworden om gevolg te geven aan een alarmering. Het is daarom zeer
wenselijk dat het aantal getrainde buurtgenoten weer op peil komt. Daartoe wordt in het voorjaar weer
een nieuwe cursus in de Irenezaal georganiseerd. Deze wordt, behoudens een symbolische eigen
bijdrage, betaald door de buurtvereniging.

AED Cursussen
De Oranjebuurtvereniging is in het rijke bezit van twee AED’s. Bij de Irenezaal en op de hoek
Burgemeester van de Weijerstraat/Koningin Julianastraat. Nog rijker kunnen we ons rekenen met, als
enige buurt in de gemeente, een enthousiaste groep die onze AED-cursussen volgt en klaar staat
indien nodig in de buurt hulp te verlenen. Tijdens de laatste cursus is afgesproken op een vaste dag in
het jaar een herhaalcursus en een cursus voor ‘beginners’ te organiseren. Dus noteer alvast:
Tweede maandag van januari: AED-cursus.
Deze cursus is niet zozeer een instructie voor gebruik van een AED, je leert wat te doen indien iemand
onwel wordt. Voor iedereen van belang, want het kan iedereen gebeuren dat iets niet goed gaat met
een naaste of een buur, jong of oud.
Kortom, geef je op! aed.oranjebuurtbunnik@gmail.com
AED-coördinator Oranjebuurt Leonard Baart de la Faille, Koning Willem III-straat 11.

Gebruik AED, Aandachtspunten

Leonard Baart de la Faille is onze AED coördinator en hoort graag van u hoe het Hartslagnu- systeem met onze AED's functioneert in de Oranjebuurt. Er zijn een aantal aandachtspunten

die alvast door hem meegegeven worden:

- Controleer graag of de Hartslagnu app op je telefoon wel aan staat. (Ik merk dat de app soms ongewild wordt uitgeschakeld. Indien hij werkend is, zie je een symbool bovenin

het scherm van je toestel)

- Indien je liever niet deelneemt aan een reanimatie ivm Covid (veel buurtgenoten zitten in de kwetsbare leeftijd), zou je wel kunnen bijdragen door de AED op te halen zodat

anderen de reanimatie kunnen uitvoeren. Je kan ook besluiten alleen af te zien van de beademing. Iedereen maakt hierin een eigen afweging.

Als u via uw werk ook de AED reanimatie-training heeft gevolgd en up tot date houdt, dan kunt u zich ook opgeven bij Hartslagnu.nl via:

Voor meer informatie: AED-coördinator Oranjebuurt Leonard Baart de la Faille, Koning Willem III-straat 11. aed.oranjebuurtbunnik@gmail.com