Het bestuur van onze Belangenvereniging Oranjebuurt bestaat uit de volgende personen:
Ciska Pittie, Voorzitter
Henk den Besten, Penningmeester
vacature, Secretaris
Wilma Troost
Mart Zijlstra

contact via e-mail: info@oranjebuurtbunnik.nl

Lid worden? mail naar info@oranjebuurtbunnik.nl

Kosten: 10 euro per jaar

De wijkvereniging heeft de volgende collectieve afspraken gemaakt:

korting op ketelonderhoud bij installatiebedrijf Heuvelland

korting op schoorsteenvegen bij Altor

Algemene Ledenvergadering: woensdag 30 maart 2022 om 20.00 uur

U bent van harte uitgenodigd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze belangenvereniging op woensdag 30 maart 2022 om 20.00 uur (zaal open om19.30 uur). De locatie zal zijn:De kantine van voetbalvereniging Bunnik 73, Tolhuislaan 3f. Voor leden en niet-leden.

Naast het algemene huishoudelijke deel van de vergadering zal er weer een actueel onderwerp op de agenda staan. Dit keer zullen de Fietsstraat en de herinrichting van de Oranjebuurt op de agenda staan. De heer Hans Bregman (bij u allen bekend als de projectleider herinrichting) is inmiddels projectleider Fietsstraat geworden. Peter Hogeveen is zijn opvolger en nu projectleider herinrichting Oranjebuurt én Engboogerd geworden. Hij zal een toelichting geven over de actuele stand van zaken rond het proces van inspraak en herinrichting in de buurt. U wordt allen uitgenodigd om uw input, vragen en wensen te komen vertellen. U mag ook van tevoren alvast vragen en opmerkingen naar ons mailen: info@oranjebuurtbunnik.nl Dan zorgen wij ervoor dat dit besproken wordt op 30 maart.

En natuurlijk wordt de avond weer afgerond met een gezellige borrel waar ruim gelegenheid is om
buurtgenoten te ontmoeten.


Buurtbericht Voorjaar 2022.pdf

Buurtbericht najaar 2021.pdf

OBV-FinVerslag 2020.pdf

Verslag ALV Oranjebuurt 2020.pdf

EXTRA Buurtbericht Zomer 2021.doc def.pdf

Buurtbericht najaar 2020.pdf

samenvatting financieel jaarverslag 2019.pdf
Verslag ALV Oranjebuurt 2019.pdf

Buurtbericht Voorjaar 2020.pdf