Het bestuur van onze Belangenvereniging Oranjebuurt bestaat uit de volgende personen:
Ciska Pittie, Voorzitter
Henk den Besten, Penningmeester
vacature, Secretaris
Wilma Troost
Mart Zijlstra

contact via e-mail: info@oranjebuurtbunnik.nl

Lid worden? mail naar info@oranjebuurtbunnik.nl

Kosten: 10 euro per jaar

De wijkvereniging heeft de volgende collectieve afspraken gemaakt:

korting op ketelonderhoud bij installatiebedrijf Heuvelland

korting op schoorsteenvegen bij Altor

VOORAANKONDIGING: Algemene Ledenvergadering: woensdag 30 maart 2022 om
20.00 uur

U bent van harte uitgenodigd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze belangenvereniging op woensdag 30 maart 2022 om 20.00 uur (zaal open om19.30 uur). Deze vindt
hopelijk weer plaats in De Witte Huisjes te Bunnik. Voor leden en niet-leden.

In verband met de maatregelen vanwege het coronavirus kan het zijn dat de locatie verplaatst wordt. De ALV van maart 2021 werd noodgedwongen verplaats naar 8 september en vond plaats bij Bunnik ‘73. Hou dus de berichtgeving over de ALV in de voorjaarsberichten en op onze website in de gaten.
Naast het algemene huishoudelijke deel van de vergadering zal er weer een actueel onderwerp op de agenda staan. De voortgang van de herinrichting in de Oranjebuurt zal zeker aan de orde komen. We zullen de projectleider en de buurtregisseur van de gemeente uitnodigen om hier iets over te komen vertellen. In het buurtbericht van het voorjaar 2022 informeren we u hier verder over en nemen wij de agenda en het thema van de jaarvergadering op.


Buurtbericht najaar 2021.pdf

OBV-FinVerslag 2020.pdf

Verslag ALV Oranjebuurt 2020.pdf

EXTRA Buurtbericht Zomer 2021.doc def.pdf

Buurtbericht najaar 2020.pdf

samenvatting financieel jaarverslag 2019.pdf
Verslag ALV Oranjebuurt 2019.pdf

Buurtbericht Voorjaar 2020.pdf