Het bestuur van onze Belangenvereniging Oranjebuurt bestaat uit de volgende personen:
Ciska Pittie, Voorzitter
Henk den Besten, Penningmeester
Harry Helsloot, Secretaris
Mart Zijlstra
contact via e-mail: info@oranjebuurtbunnik.nl

Algemene ledenvergadering woensdag 9 september 2020

Algemene ledenvergadering Belangenvereniging De Oranjebuurt e.o.
13 mei 2020 om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)

De Witte Huisjes te Bunnik. Voor leden en niet-leden.
AGENDA JAARVERGADERING
19.30 - 20.00 uur Ontvangst met koffie/thee
20.00 – 21.00 uur Algemeen gedeelte ledenvergadering

1. Opening huishoudelijke vergadering
2. Mededelingen
3. Behandeling en vaststelling verslag ALV 27 maart 2019
4. Invulling vacature secretaris: kandidaatstelling van Dhr. R. Verschure
5. Jaarverslag activiteiten werkgroepen:
Werkgroep Herinrichting Oranjebuurt,  Groengroep, AED
6. Financieel jaarverslag boekjaar 2019
7. Verslag kascommissie boekjaar 2019
8. Benoeming kascommissie 2019
9. Vaststelling begroting 2019
10. Rondvraag

Sluiting algemene gedeelte van de vergadering.

21.00 - 21.10 uur Pauze

21.10 - 22.00 uur Woningisolatie en verduurzaming: Samen isoleren Oranjebuurt!

Wat kunt u doen om uw woning verder te isoleren? En wat zou er nodig zijn om te wonen zonder aardgas?
Op initiatief van de gemeente Bunnik en de Energie Coöperatie Bunnik zijn voor twee veel voorkomende woningen uit de Oranjebuurt verbetermaatregelen in kaart gebracht. Tijdens de ALV presenteren we handzame menukaarten met mogelijke maatregelen en de bijbehorende kosten en besparingen per woningtype. Doel is dat deze voorbeeldwoningen u een indruk geven van de mogelijkheden tot verduurzaming van uw eigen woning .

Sprekers zijn: mevr. Vlasblom( gemeente Bunnik), Dhr. Kees Bakels (Van Grijs naar Groen) en Dhr. E. Alsema (energie coöperatie Bunnik).

N.B.: Op 21 april 2020 wordt een vervolgavond georganiseerd waarin we dieper ingaan op dit onderwerp (zie bijgevoegde uitnodiging).

22.00 - 22.30 uur Afsluiting met een hapje en drankje