Dringende oproep: Bestuursleden gezocht!

Op het buurtfeest is een oproep gedaan om je te melden als je je wil inzetten voor onze buurt. Wij zijn heel blij dat er zich inmiddels een nieuwe penningmeester bij ons heeft gemeld. Wie volgt? Wij zoeken dringend nog meer nieuwe bestuursleden, waaronder een voorzitter en een secretaris. Drie van de huidige vier bestuursleden zijn volgens de statuten al te lang bestuurslid (al meer dan 10 jaar). Het is tijd voor vernieuwing/verjonging en daarmee een betere afspiegeling van de buurt. Maar bovenal is het een leuke manier om je buurtgenoten te leren kennen en iets te betekenen voor je directe woonomgeving.

Dus meld je aan! info@oranjebuurtbunnik.nl


We hebben dit jaar ook weer nieuwe buurtbewoners mogen verwelkomen in onze buurt. Voor alle nieuwe buurtbewoners is er een duurzame sleutelhanger beschikbaar als welkomstgeschenk. Mocht u er nog geen gekregen hebben, meld dit dan s.v.p. via info@oranjebuurtbunnik.nl, dan zorgen wij dat u er snel een krijgt. En beter nog: WORD LID! Dat is de beste manier om in uw nieuwe woonomgeving mensen te leren kennen.

Algemene Ledenvergadering: woensdag 29 maart om 20.00 uur
U bent van harte uitgenodigd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze belangenvereniging op woensdag 29 maart 2023 om 20.00 uur (zaal open om19.30 uur).

De locatie zal zijn: De kantine van voetbalvereniging Bunnik 73, Tolhuislaan 3f. Voor leden en niet-leden.
Naast het algemene huishoudelijke deel van de vergadering zal er weer een interessant onderwerp op de agenda staan. Dit keer komt Kaj van Vliet, historicus en Hoofd inspectie en  collectiebeheer van het Utrechts Archief vertellen over 900 jaar Kromme Rijngebied en de ontwikkeling van Bunnik. Kaj woont
ook in de Oranjebuurt.
En natuurlijk wordt de avond weer afgerond met een gezellige borrel waar ruim gelegenheid is om
buurtgenoten te ontmoeten.

Zie hier voor agenda, verslag vorige ALV en het financiële verslag

Mobiliteitsvisie: over de Traverse en de snelfietsroute

Ciska Pittie was bij de eerste klankbordgroep avond over de mobiliteitsvisie, in het gemeentehuis. Het was een positieve en constructieve avond, die geleid werd door de procesmanager Riette Zonnenberg en twee mensen van het onderzoeksbureau Goudappel.

We hebben aan de hand van een bepaald model (Functional ambiancemodel) in twee groepen gepraat over de huidige en de gewenste situatie.

Er waren naast onze vier wijken vertegenwoordigers van de fietsersbond, de voetgangersbeweging, veilig verkeer Nederland, mensen uit het sociaal domein, een vertegenwoordiger van de winkeliers (Ravenswaay), iemand van Bunnik Samen en de Green business club.

Met onze input gaat het bureau verder en wordt er op 18 januari een bewonersavond in Locatie 78 gehouden om zo ook input van bewoners op te halen. Daarna wordt er een voorlopig ontwerp gemaakt waar we dan weer begin februari als klankbordgroep op mogen reageren.
Voor meer informatie: https://www.bunnik.nl/projecten/mobiliteitsvisie-traverse