Uitnodiging:

Meedenken over Bunnik 2040

De gemeente Bunnik werkt aan de omgevingsvisie. Een krachtig en verbindend toekomstverhaal voor de lange termijn, tot 2040 over de leefomgeving. Wil jij samen met anderen van gedachten wisselen over de leefomgeving? Kijk je met een frisse blik naar de toekomst en zet je graag een stip op de horizon? Meld je dan voor vrijdag 15 januari a.s. aan voor de Denktank Bunnik 2040 via: https://bit.ly/3aizkGI

Drie bijeenkomsten in 2021

Deelnemers van de Denktank Bunnik 2040 gaan in 2021 drie keer in gesprek met elkaar en met andere (maatschappelijke) organisaties die werken aan de leefomgeving van Bunnik. De eerste bijeenkomst is op woensdagavond 27 januari 2021.We benutten de kennis en ervaring van de deelnemers om inzichten te delen en input te geven voor de Omgevingsvisie van de gemeente Bunnik.

Selectie

Voor de Denktank Bunnik 2040 is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Bij teveel aanmeldingen maken we een selectie met als doel een gemêleerde groep en een goede afspiegeling van inwoners van de gemeente Bunnik te hebben. Je ontvangt uiterlijk woensdag 20 januari bericht of je geselecteerd bent voor de Denktank.

Blijf op de hoogte!Meer informatie over de omgevingsvisie vind je op onze website.

Gemeenteraad steunt Oranjebuurt ondanks coronacrisis met extra budget voor herinrichting.

Gisteravond (donderdag 5 november 2020) is tijdens een lange begrotingsbehandeling in de gemeenteraad unaniem ingestemd met een amendement van Bunniks Belang, P21 en de Liberalen om extra budget vrij te maken voor de herinrichting van de Oranjebuurt bij de vervanging van de riolering. Vanwege de extra gemeentelijke financiële lasten door de coronacrisis was het onzeker of er extra budget vrijgemaakt zou kunnen worden. Dat is nu gelukkig veiliggesteld.

Tijdens de vergadering sloot CDA zich aan en kon het amendement aangenomen worden. Er werd door diverse raadsleden waardering uitgesproken voor de betrokkenheid en inspraak van de buurtvereniging. Een geweldige opsteker voor eenieder uit de buurt die betrokken is bij de plannen om de openbare ruimte in de Oranjebuurt veilig, duurzaam en toekomstbestendig te maken.

Op naar de volgende stap richting een mooie Oranjebuurt!Van de werkgroep Groen:

De klusdag is weer geweest, er is gesnoeid en opgeruimd.

Boomspiegels beplant

Boomspiegels: de ruimte rond de stam van een boom. Veel straten in Bunnik hebben ze. Vaak is het een stuk kale grond, soms met hondenpoep. Maar het kan ook anders. Je kunt er een kleurrijke minituin van maken. Een beplante boomspiegel zorgt voor een mooier en vrolijker aanzien van de straat. En het is een bloemenfestijn voor bijen en vlinders

lees verder...


contact: info@oranjebuurtbunnik.nl

Lid worden? 10 euro per jaar

Vul het Aanmeldingsformulier Oranjebuurtvereniging.pdf in en stuur op per mail of doe in de bus bij de penningmeester: Prins Bernhardstraat 21 of scan en mail