Algemene ledenvergadering 9 september

U bent van harte uitgenodigd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze belangenvereniging op woensdag 9 september 2020 om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). Deze vindt weer plaats in De Witte Huisjes te Bunnik. Voor leden en niet-leden.
Naast het algemene huishoudelijke deel van de vergadering zal er weer een actueel onderwerp op de agenda staan. Dit keer zal het thema Isolatie van woningen op de agenda staan.

Klik hier voor de agenda en meer info over de ALV

Kortingsvouchers energiebesparing

De gemeente Bunnik heeft van de Rijksoverheid een financiële bijdrage ontvangen voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen in koopwoningen (RRE regeling). In het jaar 2020 is er subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van diverse kleinere en grotere maatregelen die energie besparen in de woning. Deze subsidie is voor u beschikbaar via een systeem van vouchers waarmee u verschillende energiebesparende producten of adviezen kunt inkopen of korting kunt krijgen. Lees meer...

Herinrichting werkzaamheden

De Oranjebuurt is nu aan de beurt voor de vernieuwing van het gasleidingennet door Stedin en de vervanging van het riool door de gemeente. De werkzaamheden zijn in de van de Weijerstraat en de Pr. Beatrixstraat begonnen.
Alle straten in onze buurt zullen daarvoor een, maar meer waarschijnlijk twee keer worden opgebroken. Volgens het bestuur van onze Oranjevereniging dé gelegenheid samen met de bewoners en de gemeente een plan op te stellen voor herinrichting van straten, trottoirs, parkeerplaatsen en groenvoorziening om ook in de toekomst veiligheid, woongenot en duurzaamheid te optimaliseren.
Daartoe is de werkgroep “Herinrichting Oranjebuurt” opgericht. Zij zal op de ALV verslag doen van hun bevindingen en overleg met de gemeente tot nu toe. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Joris van Berkel (secretaris): joris2002@hotmail.com

Boomspiegels beplant


Boomspiegels: de ruimte rond de stam van een boom. Veel straten in Bunnik hebben ze. Vaak is het een stuk kale grond, soms met hondenpoep. Maar het kan ook anders. Je kunt er een kleurrijke minituin van maken. Een beplante boomspiegel zorgt voor een mooier en vrolijker aanzien van de straat. En het is een bloemenfestijn voor bijen en vlinders
In de Oranjebuurt in Bunnik hebben ze deze boomspiegels in de smiezen als een kans voor meer groen. De groengroep (vrijwilligers die ook het Ireneplein onderhouden) riep buurtgenoten op om een boomspiegel te adopteren. Dat is inmiddels gebeurd in de Koning Willem III straat en in de Koningin Wilhelminastraat.