11 november Sint Maarten.

Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten!

Vanaf 18.30 u verzamelen op het schoolplein van de Barbaraschool.

Om 18.45 wordt het verhaal van st. Maarten verteld en vanaf 19.00 tot 20.00 u mogen de kinderen met lampionnen de wijk in. Zet een lichtje voor je deur als de kinderen mogen aanbellen.

Werkgroep Herinrichting

De Provincie is bezig met plannen om de parallelweg van de Stationsweg aan te passen in een fietsstraat, om hiermee een goede doorgaande fietsroute tussen Veenendaal en Utrecht Science Park te realiseren. Een eerste concept ontwerp hiervoor is te zien op https://experience.geowebonline.nl/imbystart hier is ook de mogelijkheid om op de plannen te reageren, als werkgroep hebben we dat ook gedaan (zie onderstaande zienswijze). Als werkgroep blijven we de plannen volgen, maar reageer ook vooral zelf indien daar aanleiding voor is.


Zienswijze van de werkgroep

Vanuit de werkgroep herinrichting willen we graag reageren op de plannen voor fietsroute door Bunnik. We zijn heel enthousiast over een veel duidelijker plek voor de fietser/wandelaar op deze route. Op dit moment is de route een lappendeken waarbij de plek van de fietser/wandelaar ten opzichte van de auto’s elke keer anders is, er is dus veel ruimte voor verbetering. Wel hebben we twee aandachtspunten: hoe worden de verschillende belanghebbenden op een goede manier betrokken bij het project en op welke manier vindt de interactie met de herinrichting van de Oranjebuurt plaats.

Over het eerste aandachtspunt, het is niet de bedoeling dat er een gat valt tussen het initiatief voor de fietsroute en de herinrichting Oranjebuurt. Voor beide initiatieven is het belangrijk dat de bewoners vroegtijdig en op een goede manier betrokken worden bij de totstandkoming van de plannen. We zien een risico dat de teams die daar aan werken naar elkaar gaan kijken als het om de participatie van belanghebbenden gaat. Speciaal voor de fietsroute moeten de direct aanwonenden actief betrokken worden. Het is onduidelijk wat de tijdlijn van beide initiatieven zijn en hoe die in elkaar haken.

Verder heeft de fietsroute veel raakvlakken met de herinrichting van de Oranjebuurt. Voor deze raakvlakken moet voldoende aandacht zijn. Het is onwenselijk dat de aanleg van de fietsroute een hele goede oplossing voor de herinrichting van de Oranjebuurt onmogelijk maakt. Speciale aandacht moet er daarbij zijn voor: aansluiting fietspad Julianalaan op de nieuwe fietsroute en aansluiting van de Rijnzichtlijn op de nieuwe fietsroute (incl. de toegankelijkheid voor auto’s), verkeersrichting (met name voor de auto’s) op de fietsroute aansluitend bij de herinrichting en aandacht voor voldoende parkeergelegenheid.

Werkgroep Groen:

Gezellig in het groen:

zondag 14 of zaterdag 20 november van 14.00 tot 16.00 uur.
Net als in het voorjaar organiseert de groengroep Oranjebuurt twee klusmiddagen vlak achter elkaar.
Zo kunnen we de klussen wat spreiden en blijft het voor iedereen leuk: zondag 14 november en
zaterdag 20 november van 14 tot 16u. Kom op de dag die je het beste uitkomt. Of op allebei ;-)
Wat gaan we doen?
- Het najaarsonderhoud: snoeien, vegen, wieden, dahliaknollen uitgraven.
- Met wilgentenen het wilgenhuisje bijwerken en de composthoop onderhouden.
- Mogelijk krijgen we van de gemeente planten en bloembollen om te planten.
- Mogelijk maken we een omheining rond de Emmatuin.
Wij zorgen koffie, thee en iets lekkers. Ook is er een verrassing voor de kinderen.
Wees welkom met je eigen tuingereedschap. Schrijf hier ook even je naam op om te zorgen dat je met
je eigen gereedschap weer naar huis gaat. Je hoeft je niet aan te melden.


contact: info@oranjebuurtbunnik.nl

Lid worden? 10 euro per jaar

Vul het Aanmeldingsformulier Oranjebuurtvereniging.pdf in en stuur op per mail of doe in de bus bij de penningmeester: Prins Bernhardstraat 21 of scan en mail