Krachtig Krommerijn heeft een nieuwe website!

Als corona het binnen kort toelaat, gaan we starten met Automaatje Bunnik.(Zie website). Samen met de Gemeente en Bunnik Beweegt is Krachtig Krommerijn druk bezig met het project de maand van de ontmoeting.(Zie website)

Projecten waar Oranjebuurtbewoners wellicht gebruik van willen maken.

www.krachtigkrommerijn.nl

Gemeenteraad steunt Oranjebuurt ondanks coronacrisis met extra budget voor herinrichting.

Gisteravond (donderdag 5 november 2020) is tijdens een lange begrotingsbehandeling in de gemeenteraad unaniem ingestemd met een amendement van Bunniks Belang, P21 en de Liberalen om extra budget vrij te maken voor de herinrichting van de Oranjebuurt bij de vervanging van de riolering. Vanwege de extra gemeentelijke financiƫle lasten door de coronacrisis was het onzeker of er extra budget vrijgemaakt zou kunnen worden. Dat is nu gelukkig veiliggesteld.

Tijdens de vergadering sloot CDA zich aan en kon het amendement aangenomen worden. Er werd door diverse raadsleden waardering uitgesproken voor de betrokkenheid en inspraak van de buurtvereniging. Een geweldige opsteker voor eenieder uit de buurt die betrokken is bij de plannen om de openbare ruimte in de Oranjebuurt veilig, duurzaam en toekomstbestendig te maken.

Op naar de volgende stap richting een mooie Oranjebuurt!Van de werkgroep Groen:

De klusdag is weer geweest, er is gesnoeid en opgeruimd.

Boomspiegels beplant

Boomspiegels: de ruimte rond de stam van een boom. Veel straten in Bunnik hebben ze. Vaak is het een stuk kale grond, soms met hondenpoep. Maar het kan ook anders. Je kunt er een kleurrijke minituin van maken. Een beplante boomspiegel zorgt voor een mooier en vrolijker aanzien van de straat. En het is een bloemenfestijn voor bijen en vlinders

lees verder...