Algemene Ledenvergadering: woensdag 8 september om 20.00 uur

De algemene ledenvergadering is geweest. Het programma na de pauze was reuze interessant. Tom Overgauw van het waterschap hield een interessant presentatie:Omgaan met regenwater in de tuin.pdf.  Vervolgens kwam onze buurtgenoot Cerian van Gestel aan het woord over Guerilla gardening:guerrillagardeners.nl/


AED - herhalingscursus reanimeren

Op 14 en 21 september worden een beginners- en een herhalingscursus georganiseerd in de Irenezaal. In de coronaperiode zijn veel cursuscertificaten verlopen hetgeen betekent dat je over enige tijd niet meer opgeroepen kan worden door Hartslagnu. Om de twee AED's van de buurtvereniging tot hun belangrijke recht te laten komen is het essentieel dat er voldoende mensen oproepbaar zijn. Ik hoop daarom dat er meer aanmeldingen komen dan op dit moment het geval is. Omdat men wellicht terughoudend is ivm corona, gelden strikte regels: alle deelnemers en trainers zijn volledig ingeënt en we houden ons streng aan de regels.
Aanmelden bij:
Leonard Baart de la Faille

aed.oranjebuurtbunnik@gmail.com

Werkgroep Herinrichting

De Provincie is bezig met plannen om de parallelweg van de Stationsweg aan te passen in een fietsstraat, om hiermee een goede doorgaande fietsroute tussen Veenendaal en Utrecht Science Park te realiseren. Een eerste concept ontwerp hiervoor is te zien op https://experience.geowebonline.nl/imbystart hier is ook de mogelijkheid om op de plannen te reageren, als werkgroep hebben we dat ook gedaan (zie onderstaande zienswijze). Als werkgroep blijven we de plannen volgen, maar reageer ook vooral zelf indien daar aanleiding voor is.


Zienswijze van de werkgroep

Vanuit de werkgroep herinrichting willen we graag reageren op de plannen voor fietsroute door Bunnik. We zijn heel enthousiast over een veel duidelijker plek voor de fietser/wandelaar op deze route. Op dit moment is de route een lappendeken waarbij de plek van de fietser/wandelaar ten opzichte van de auto’s elke keer anders is, er is dus veel ruimte voor verbetering. Wel hebben we twee aandachtspunten: hoe worden de verschillende belanghebbenden op een goede manier betrokken bij het project en op welke manier vindt de interactie met de herinrichting van de Oranjebuurt plaats.

Over het eerste aandachtspunt, het is niet de bedoeling dat er een gat valt tussen het initiatief voor de fietsroute en de herinrichting Oranjebuurt. Voor beide initiatieven is het belangrijk dat de bewoners vroegtijdig en op een goede manier betrokken worden bij de totstandkoming van de plannen. We zien een risico dat de teams die daar aan werken naar elkaar gaan kijken als het om de participatie van belanghebbenden gaat. Speciaal voor de fietsroute moeten de direct aanwonenden actief betrokken worden. Het is onduidelijk wat de tijdlijn van beide initiatieven zijn en hoe die in elkaar haken.

Verder heeft de fietsroute veel raakvlakken met de herinrichting van de Oranjebuurt. Voor deze raakvlakken moet voldoende aandacht zijn. Het is onwenselijk dat de aanleg van de fietsroute een hele goede oplossing voor de herinrichting van de Oranjebuurt onmogelijk maakt. Speciale aandacht moet er daarbij zijn voor: aansluiting fietspad Julianalaan op de nieuwe fietsroute en aansluiting van de Rijnzichtlijn op de nieuwe fietsroute (incl. de toegankelijkheid voor auto’s), verkeersrichting (met name voor de auto’s) op de fietsroute aansluitend bij de herinrichting en aandacht voor voldoende parkeergelegenheid.

Werkgroep Groen:

Klussen op en rond het Ireneplein

Als wijkbewoners beheren we samen het groen op het Ireneplein en het tuintje aan de Emmastraat. Wij zorgen voor planten, compost en versnaperingen. Wees welkom met je eigen tuingereedschap. Schrijf hier ook even je naam op ��

Contactpersoon is: Cerian van Gestel, Rijnzichtlaan 22.


Om vast in je agenda te zetten

De volgende klusmiddagen zijn op de volgende data, ze starten steeds om twee uur ’s middags.

- Zaterdag 25 september (burendag)

- Zo 14 nov

- za 20 novcontact: info@oranjebuurtbunnik.nl

Lid worden? 10 euro per jaar

Vul het Aanmeldingsformulier Oranjebuurtvereniging.pdf in en stuur op per mail of doe in de bus bij de penningmeester: Prins Bernhardstraat 21 of scan en mail