Nieuw in Bunnik!

ANWB AutoMaatje Bunnik is een chauffeursdienst waarbij vrijwillige chauffeurs mensen uit de kern Bunnik die minder mobiel zijn vervoeren. De chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. Er worden vrijwilligers gezocht, wilt u komen helpen neem dan contact op met: Femke Dotman ( interim) coördinator ANWB Automaatje Bunnik. 06 – 52549905 of mail naar info@automaatjebunnik.nl

Algemene ledenvergadering 9 september

U bent van harte uitgenodigd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze belangenvereniging op woensdag 9 september 2020 om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). Deze vindt weer plaats in De Witte Huisjes te Bunnik. Voor leden en niet-leden. Lees meer...

Herinrichting werkzaamheden

De Oranjebuurt is nu aan de beurt voor de vernieuwing van het gasleidingennet door Stedin en de vervanging van het riool door de gemeente. De werkzaamheden zijn in de van de Weijerstraat en de Pr. Beatrixstraat begonnen.
Alle straten in onze buurt zullen daarvoor een, maar meer waarschijnlijk twee keer worden opgebroken. Volgens het bestuur van onze Oranjevereniging dé gelegenheid samen met de bewoners en de gemeente een plan op te stellen voor herinrichting van straten, trottoirs, parkeerplaatsen en groenvoorziening om ook in de toekomst veiligheid, woongenot en duurzaamheid te optimaliseren.
Daartoe is de werkgroep “Herinrichting Oranjebuurt” opgericht. Zij zal op de ALV verslag doen van hun bevindingen en overleg met de gemeente tot nu toe. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Joris van Berkel (secretaris): joris2002@hotmail.com

Zaterdag 13 juni klusmiddag op het Ireneplein (vanaf 14.00)

We gaan in ieder geval wieden, vegen, wat tegels leggen en snoeien. In het bijenhotel zijn wat huisjes stuk, dus als er iemand is die zich daarover wil ontfermen dan is dat fijn.
Ook is er het plan om de begrenzing rond het Emmatuintje iets mooier te maken. Wellicht kan dat door de paaltjes door de helft te zagen en ze iets dichter op elkaar om het tuintje heen te plaatsen. We hebben gevraagd of de gemeente compost levert. Als dit doorgaat dan moeten we ook de compost verspreiden.
Vanuit de gemeente zal een fotograaf aanwezig zijn. Hij zal voorafgaand aan het maken van foto’s inventariseren of iedereen akkoord is met het op de foto gaan.

Boomspiegels beplant

Boomspiegels: de ruimte rond de stam van een boom. Veel straten in Bunnik hebben ze. Vaak is het een stuk kale grond, soms met hondenpoep. Maar het kan ook anders. Je kunt er een kleurrijke minituin van maken. Een beplante boomspiegel zorgt voor een mooier en vrolijker aanzien van de straat. En het is een bloemenfestijn voor bijen en vlinders