Herinrichting Oranjebuurt:

Er worden vanuit de gemeente online bewonersavonden georganiseerd met uitleg over het schetsontwerp voor de herinrichting van onze buurt. Meld je aan voor de avond van 10 mei en/of 25 mei op onderstaande link.
Meld je aan want hoe meer mensen mee denken, hoe meer we invloed kunnen hebben op een toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte in de Oranjebuurt!

https://leefjeomgeving.nl/oranjebuurt-bunnikAlgemene Ledenvergadering: woensdag 8 september om 20.00 uur

U bent van harte uitgenodigd op de (uitgestelde) jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze belangenvereniging op woensdag 8 september 2021 om 20.00 uur (zaal open om19.30 uur). De locatie wordt nog bekend gemaakt. Voor leden en niet-leden.

Naast het algemene huishoudelijke deel van de vergadering zal er weer een actueel onderwerp op de agenda staan. Dit keer zal de herinrichting van de Oranjebuurt op de agenda staan. De heer Hans Bregman, projectleider vervanging riolering, zal een toelichting geven over het proces van inspraak en herinrichting in de buurt. U wordt allen uitgenodigd om uw input, vragen en wensen te komen vertellen. U mag ook van tevoren alvast vragen en opmerkingen naar ons mailen: info@oranjebuurtbunnik.nl

Dan zorgen wij ervoor dat dit besproken wordt op 8 september.

Werkgroep Herinrichting

De Provincie is bezig met plannen om de parallelweg van de Stationsweg aan te passen in een fietsstraat, om hiermee een goede doorgaande fietsroute tussen Veenendaal en Utrecht Science Park te realiseren. Een eerste concept ontwerp hiervoor is te zien op https://experience.geowebonline.nl/imbystart hier is ook de mogelijkheid om op de plannen te reageren, als werkgroep hebben we dat ook gedaan (zie onderstaande zienswijze). Als werkgroep blijven we de plannen volgen, maar reageer ook vooral zelf indien daar aanleiding voor is.


Zienswijze van de werkgroep

Vanuit de werkgroep herinrichting willen we graag reageren op de plannen voor fietsroute door Bunnik. We zijn heel enthousiast over een veel duidelijker plek voor de fietser/wandelaar op deze route. Op dit moment is de route een lappendeken waarbij de plek van de fietser/wandelaar ten opzichte van de auto’s elke keer anders is, er is dus veel ruimte voor verbetering. Wel hebben we twee aandachtspunten: hoe worden de verschillende belanghebbenden op een goede manier betrokken bij het project en op welke manier vindt de interactie met de herinrichting van de Oranjebuurt plaats.

Over het eerste aandachtspunt, het is niet de bedoeling dat er een gat valt tussen het initiatief voor de fietsroute en de herinrichting Oranjebuurt. Voor beide initiatieven is het belangrijk dat de bewoners vroegtijdig en op een goede manier betrokken worden bij de totstandkoming van de plannen. We zien een risico dat de teams die daar aan werken naar elkaar gaan kijken als het om de participatie van belanghebbenden gaat. Speciaal voor de fietsroute moeten de direct aanwonenden actief betrokken worden. Het is onduidelijk wat de tijdlijn van beide initiatieven zijn en hoe die in elkaar haken.

Verder heeft de fietsroute veel raakvlakken met de herinrichting van de Oranjebuurt. Voor deze raakvlakken moet voldoende aandacht zijn. Het is onwenselijk dat de aanleg van de fietsroute een hele goede oplossing voor de herinrichting van de Oranjebuurt onmogelijk maakt. Speciale aandacht moet er daarbij zijn voor: aansluiting fietspad Julianalaan op de nieuwe fietsroute en aansluiting van de Rijnzichtlijn op de nieuwe fietsroute (incl. de toegankelijkheid voor auto’s), verkeersrichting (met name voor de auto’s) op de fietsroute aansluitend bij de herinrichting en aandacht voor voldoende parkeergelegenheid.

Werkgroep Groen:

De klusdagen zijn inmiddels weer geweest. Er is hard gewerkt om het Ireneplein weer in goede staat te brengen. Er zijn nieuwe planten bij het bijenhotel neergezet.

Dank aan iedereen die heeft mee geholpen!


contact: info@oranjebuurtbunnik.nl

Lid worden? 10 euro per jaar

Vul het Aanmeldingsformulier Oranjebuurtvereniging.pdf in en stuur op per mail of doe in de bus bij de penningmeester: Prins Bernhardstraat 21 of scan en mail