Werkzaamheden in de wijk ter voorbereiding op herinrichting (maart 2020)

Zoals u wel gemerkt zult hebben, zijn de eerste werkzaamheden in de Oranjebuurt gestart. Het gaat nog niet om de herinrichting van de wijk, maar om het vervangen van leidingen. Op dit moment is Stedin bezig met het vernieuwen van het gasleidingennet. De werkzaamheden zijn begonnen in de Weijerstraat en de Beatrixstraat, maar inmiddels zijn ook andere straten al aan de beurt geweest. Vrijwel alle straten in de wijk komen aan de beurt en sommige straten zelfs twee keer.  
Na het vervangen van de leidingen zal ook de riolering vervangen gaan worden door de gemeente. De planning daarvoor is op dit moment nog niet bekend, maar zal zeer waarschijnlijk pas volgend jaar gaan starten. Het vervangen van de riolering volgend jaar biedt kansen voor de herinrichting van de wijk. Daar wil de gemeente in samenwerking met de wijk een plan voor maken. De indeling van de straten, trottoirs, parkeerplaatsen en groenvoorziening zijn dan zaken die een plek gaan krijgen in dat plan.
Afgelopen februari heeft een afvaardiging van de werkgroep Herinrichting Oranjebuurt kennis gemaakt met de projectleider en wijkregisseur van de gemeente. Zoals hierboven ook aangegeven kan de gemeente nog geen concrete planning afgeven. Wel heeft de gemeente aangegeven dat de wijk betrokken zal worden bij het maken van een plan voor de herinrichting. Hoe die betrokkenheid er uit gaat zien moet de gemeente nog bepalen. Daarvoor gebruiken ze onder andere de ervaringen die ze de afgelopen periode hebben opgedaan in de Engboogerd.
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Joris van Berkel (secretaris): werkgroepherinrichting@gmail.com.


Werkgroep herinrichting actief op Oranje buurtfeest (september 2019)

Als werkgroep kijken we terug op een zeer geslaagd buurtfeest op 14 september 2019. Natuurlijk was het gezellig, maar verrassend veel buurtgenoten hebben ook even de tijd genomen om met ons mee te denken over de belangrijke thema’s voor de wijk bij het vervangen van de gasleidingen en de riolering. De planning van de gemeente voor de vervanging is nog niet helemaal duidelijk. De verwachting is dat de voorbereidingen komend voorjaar 2020 gaan starten, waarna in 2021 de echte werkzaamheden in de wijk kunnen starten. Als werkgroep willen we actief met de gemeente mee denken, om kansen te benutten voor een betere inrichting van onze wijk. Er zijn tijdens het buurtfeest enthousiast stickers en geeltjes geplakt, wat laat zien dat de inwoners van de Oranjebuurt de inrichting van hun wijk belangrijk vinden. De opbrengst gaan we met de gemeente delen en bespreken zodra de voorbereidingen bij de gemeente starten.

Stickers met stellingen

Het is duidelijk dat we het als inwoners van de Oranjebuurt over veel thema’s wel eens zijn. De stickers laten zien dat wij het belangrijk vinden dat de wijk groen blijft, de verkeerssituatie verbeterd en dat we ons voor willen bereiden op de energietransitie.

Kaart met geeltjes

Veel bewoners hebben ook de moeite genomen om een geeltje te plakken om aandacht te vragen voor een specifieke locatie in de wijk. Er zijn veel knelpunten genoemd, zoals smalle stoepen of onveilige situaties. Daarnaast zijn er ook veel kansen aangedragen. De een wat kansrijker dan de ander, maar we gaan ze allemaal serieus bekijken.

In memoriam Henk Goos

Op 5 april jl., in de eerste weken van de Coronacrisis werden wij opgeschrikt door het vroegtijdige overlijden van ons mede-werkgroeplid Henk Goos. Hij is helaas slachtoffer geworden van het COVID19 virus. Dit bericht kwam uiteraard zeer onverwacht, Henk was een fit en vitaal mens en heeft veel voor de werkgroep herinrichting en daarmee voor de Oranjebuurt betekend. Door buren en bekenden uit de wijk is op gepaste wijze afscheid genomen.

Wij zijn dankbaar voor zijn tomeloze inzet in de werkgroep herinrichting. Wij herinneren ons Henk als een vriendelijk, energiek en positief kritisch werkgroeplid. Zijn inspanningen voor de werkgroep herinrichting hebben ertoe geleid dat wij als Oranjebuurt een goede gesprekspartner voor de gemeente zijn in het kader van het project vervanging leidingen en riolering. We wensen Trui en de kinderen van Henk en overige familie veel sterkte met dit grote verlies.

Het bestuur en werkgroep herinrichting van belangenvereniging De Oranjebuurt e.o.


Werkgroep Herinrichting Oranjebuurt

De Oranjebuurt is aan de beurt voor de vernieuwing van het gasleidingnet door Stedin en de vervanging van het riool door de gemeente. Alle straten in onze buurt zullen daarvoor één, maar meer waarschijnlijk twee keer worden opgebroken. Dé gelegenheid om de veiligheid en het woongenot te verbeteren en de wijk duurzamer te maken. Daarom is de werkgroep Herinrichting Oranjebuurt opgericht. De werkgroep wil er voor zorgen dat bewoners van de wijk betrokken worden en mee kunnen denken bij het herinrichten van de straten, trottoirs, parkeerplaatsen en het groen. De werkgroep bestaat uit:

  • Tessa Bensdorp (voorzitter)

  • Joris van Berkel (secretaris)

  • Maarten Dorst

  • Michiel Nieuwenhuis

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen via: werkgroepherinrichting@gmail.com