Werkzaamheden in de wijk ter voorbereiding op herinrichting

Zoals u wel gemerkt zult hebben, zijn de eerste werkzaamheden in de Oranjebuurt gestart. Het gaat nog niet om de herinrichting van de wijk, maar om het vervangen van leidingen. Op dit moment is Stedin bezig met het vernieuwen van het gasleidingennet. De werkzaamheden zijn begonnen in de Weijerstraat en de Beatrixstraat, maar inmiddels zijn ook andere straten al aan de beurt geweest. Vrijwel alle straten in de wijk komen aan de beurt en sommige straten zelfs twee keer.  
Na het vervangen van de leidingen zal ook de riolering vervangen gaan worden door de gemeente. De planning daarvoor is op dit moment nog niet bekend, maar zal zeer waarschijnlijk pas volgend jaar gaan starten. Het vervangen van de riolering volgend jaar biedt kansen voor de herinrichting van de wijk. Daar wil de gemeente in samenwerking met de wijk een plan voor maken. De indeling van de straten, trottoirs, parkeerplaatsen en groenvoorziening zijn dan zaken die een plek gaan krijgen in dat plan.
Afgelopen februari heeft een afvaardiging van de werkgroep Herinrichting Oranjebuurt kennis gemaakt met de projectleider en wijkregisseur van de gemeente. Zoals hierboven ook aangegeven kan de gemeente nog geen concrete planning afgeven. Wel heeft de gemeente aangegeven dat de wijk betrokken zal worden bij het maken van een plan voor de herinrichting. Hoe die betrokkenheid er uit gaat zien moet de gemeente nog bepalen. Daarvoor gebruiken ze onder andere de ervaringen die ze de afgelopen periode hebben opgedaan in de Engboogerd.
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Joris van Berkel (secretaris): werkgroepherinrichting@gmail.com. (20 maart)

Werkgroep Herinrichting Oranjebuurt is gestart.
Vanaf midden 2019 tot medio 2020 is de Oranjebuurt aan de beurt voor de vernieuwing van het gasleidingennet door Stedin en de vervanging van het riool door de gemeente. Alle straten in onze buurt zullen daarvoor een, maar meer waarschijnlijk twee keer worden opgebroken. Volgens het bestuur van onze Oranjevereniging dé gelegenheid samen met de bewoners en de gemeente een plan op te stellen voor herinrichting van straten, trottoirs, parkeerplaatsen en groenvoorziening om ook in de toekomst veiligheid, woongenot en duurzaamheid te optimaliseren. Daartoe is de werkgroep “Herinrichting Oranjebuurt” opgericht. Zij zal zich op de ALV voorstellen en een eerste indruk geven van werkwijze en plannen. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Joris van Berkel (secretaris): werkgroepherinrichting@gmail.com