Het bestuur van onze Belangenvereniging Oranjebuurt bestaat uit de volgende personen:
Merijn, Voorzitter
Merlyn van den Berg, Penningmeester
Marije, Secretaris
Bastiaan
Joukje

contact via e-mail: info@oranjebuurtbunnik.nl

Lid worden? mail naar info@oranjebuurtbunnik.nl

Kosten: 12,50 euro per jaar

De wijkvereniging heeft de volgende collectieve afspraken gemaakt:

korting op ketelonderhoud bij installatiebedrijf Heuvelland

korting op schoorsteenvegen bij Altor

 

AGENDA JAARVERGADERING 

19.30 - 20.00 uur Ontvangst met koffie/thee 

20.00 – 21.00 uur Algemeen gedeelte ledenvergadering 

1. Opening huishoudelijke vergadering 

2. Mededelingen 

3. Behandeling en vaststelling verslag ALV 2023 

4. Jaarverslag activiteiten werkgroepen: 

- Werkgroep Herinrichting Oranjebuurt 

- Groengroep 

- AED 

5. Financieel jaarverslag boekjaar 2023 

6. Verslag kascommissie boekjaar 2023 

7. Benoeming kascommissie 2024 

8. Vaststelling begroting 2024 

9. Voorstellen nieuwe kandidaat bestuursleden en stemming 

10. Rondvraag 

21.00 - 21.15 uur Pauze 

21.15 - 22.00 uur Pubquiz  o.l.v. Ton Meijs 

 

Financieel jaarverslag 2023 Samenvatting 

Het complete verslag kan t.z.t. bekeken worden op de website (OranjebuurtBunnik.nl) en zal op de  ALV worden uitgereikt en toegelicht. 

De inkomsten en uitgaven in 2023 komen gedeeltelijk overeen met de vorig jaar vastgestelde  begroting. De uitgaven betreffen kosten en ondersteuning van activiteiten gedaan in het belang van de  Oranjebuurt, zoals circulaires, administratiekosten, uitgaven werkgroepen, representatie en bestuur en  onderhoud van de twee AED’s. Voor vervanging van de AED’s, onderhoud en trainingen moeten we  jaarlijks een bedrag reserveren, hetgeen uit de contributies bekostigd wordt. Onze inkomsten komen  uit de contributie en enige subsidie  

Het aantal leden per begin 2023 was 214. Eind 2023 stond het aantal leden op 217. Daarvan hebben  203 leden ook daadwerkelijk de contributie betaald. Van de 217 leden betalen er 20 niet met  automatische incasso. Het voornemen is om dat aantal te laten dalen. Dus mocht u nog niet via  automatische incasso betalen dan het vriendelijke verzoek om de bijgevoegde SEPA machtiging in te  vullen.  

Voor leden biedt de vereniging twee collectieve voorzieningen, jaarlijks onderhoud van CV-ketels en  schoorsteenvegen met eventueel het reinigen van dakgoten. 

Voor de schoorstenen en dakgoten hebben we een contract met ALTOR, Provincialeweg 34,  Schalkwijk. 

De CV-ketels doet Heuvelland uit Rhenen. Jaarlijks wordt er een overzicht aan deze ondernemers verstrekt van de leden die zich ooit voor deze voorzieningen hebben opgegeven. Leden kunnen te  allen tijde zelf het initiatief nemen voor het maken van een afspraak. 

 

Buurtberichten: 

Buurtbericht Voorjaar 2024 def..pdf

Voorjaarsberichten 2023.pdf

Buurtberichten najaar 2022.pdf

Buurtbericht Voorjaar 2022.pdf

Buurtbericht najaar 2021.pdf
 

de documenten:
verslag ALV Oranjebuurt 2023.pdf

ALV 2022.pdf

Agenda ALV 2023.pdf 

OBV Fin verslag 22-23.pdf

OBV-FinVerslag 2020.pdf

Verslag ALV Oranjebuurt 2020.pdf

EXTRA Buurtbericht Zomer 2021.doc def.pdf

Buurtbericht najaar 2020.pdf

samenvatting financieel jaarverslag 2019.pdf
Verslag ALV Oranjebuurt 2019.pdf
Buurtbericht Voorjaar 2020.pdf